Ηashtag : Μαγνήσιο και εγκυμοσύνη

Μαγνήσιο και εγκυμοσύνη: Όσα θέλουμε να μάθουμε!

admin
Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι ανάγκες σε μαγνήσιο είναι αυξημένες. Σε τι ωφελεί το μαγνήσιο στην εγκυμοσύνη; Πόσο χρειάζονται οι έγκυες και πώς μπορούν να