Ηashtag : κεφαλαλγία

6 + 1 λόγοι για τους πονοκεφάλους μας

George Christodoulou
“Έχω πονοκέφαλο”, “Το κεφάλι μου πάει να σπάσει!” και άλλες πολλές κλασικές εκφράσεις που ακούμε ή λέμε συχνά στην καθημερινότητά μας, για τον επίσης “κλασικό”