Ηashtag : αντιμετώπιση ηλίασης

Ηλίαση: Συμπτώματα και αντιμετώπιση

George Christodoulou
Η ηλίαση είναι μια παθολογική κατάσταση που μπορεί να προκύψει μετά από πολύωρη παραμονή στον ήλιο. Ποια είναι τα συμπτώματά της και πώς μπορούμε να