Ηashtag : ακράτεια

Ακράτεια και εγκυμοσύνη: Tips και ασκήσεις για τις εγκύους

George Christodoulou
Η εγκυμοσύνη αποτελεί μια συναρπαστική, αλλά ταυτόχρονα και απαιτητική περίοδο. Μεταξύ όσων καλούνται να διαχειριστούν οι εγκυμονούσες γυναίκες, περιλαμβάνεται και η ακράτεια, ένα ενοχλητικό σύμπτωμα