Ηashtag : πιάσιμο

«Πιάσιμο» μετά την άσκηση: Πώς αντιμετωπίζεται;

George Christodoulou
Το «πιάσιμο» το οποίο παρουσιάζεται λίγες ώρες μετά από μια προπόνηση και διαρκεί για 1 έως 3 ημέρες, είναι φυσιολογικό. Υπάρχει τρόπος, όμως, να επιταχύνουμε