Ηashtag : μαγνήσιο άσκηση

Μαγνήσιο, η τροφή των μυών

George Christodoulou
Το μαγνήσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του μυϊκού μας συστήματος. Ας δούμε πώς! Το μαγνήσιο είναι ένα πολύτιμο μέταλλο για την υγεία μας,