Ηashtag : Κόψιμο

Ατυχήματα στο σχολείο: Ποια είναι τα συχνότερα και πώς τα αντιμετωπίζουμε;

George Christodoulou
Τα παιδιά είναι πολύ επιρρεπή σε ατυχήματα, τόσο στο σπίτι, στις βόλτες, αλλά και στο σχολείο. Ποια ατυχήματα είναι συχνότερα στο περιβάλλον του σχολείου και