Ηashtag : έγκαυμα από πάγο

Οικιακά εγκαύματα: Πώς μπορούμε να τα φροντίσουμε;

George Christodoulou
Τα οικιακά εγκαύματα αποτελούν έναν πολύ συχνό τραυματισμό. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε, ώστε να ανακουφιστούμε από τα δυσάρεστα συμπτώματά τους και να επουλωθούν; Και